Grusfräs

CW Grusfräs.

 Idealiskt redskap för grusgångar, vägar, parkeringar, överallt där gräs eller ogräs växer in från kanterna.

  • Fungerar både på entrepenadmaskiner och lantbrukstraktor
  • Fräser effektivt sönder rötterna med 40st utbytbara hardoxskär
  • Enkel montering på befintliga pallgafflar, endast en gaffel.
    Vid gaffel i yttersta läget går fräsen mellan 1-3 dm utanför däcken.
  • Skärbredd 920mm
  • Flödesbehov endast 44 liter/min
  • Ingen dräneringsledning behövs hydraulmotorn klarar höga tanktryck
  • En ”kratta” av hardoxmaterial i framkant, räfsar igen hjulspår vid backning.
  • Utan skär på drivaxel används ”krattans”26 skär för att döda gräs/ogräs