Instalation av travers i verkstaden!

Av

för att förbättra arbetsmiljön och effektivisera arbetet samt möta våra kunders behov har vi nu påbörjat arbetet med installation av en travers i våran verkstad.

konstruktions ritningar samt hållfasthetsberäkningar är levererade av Petter på PRH Maskin AB

Janne från Ängersjö Mekaniska AB borrar kemankare och förbereder för installation av traverspelare.

Arbetet flyter på riktigt bra! installation av traverspelare och åk bana. när allt är monterat kommer åk banan att bli 34m lång!

 

Svetsning av räls skarv!

 

montage av åk banor som håller uppe traversen!

 

Anders är glad åt det nya hjälpmedlet och tvättar och ser över traversbalken innan installation.

Förberedelse samt lyft av traversbalk och färdigt montage av balk. nu fattas bara ström och besiktning av installationen innan i ibruktagande.

Patrik Lundberg

Kommentarer är stängda.